Ιστορικές Μεσαιωνικές Μάχες 

Οι Ιστορικές Μεσαιωνικές Μάχες (Historical Medieval Battles / HMB είναι ένα νέο μοντέρνο άθλημα πλήρους επαφής που οι μαχητές χρησιμοποιούν επιθετικά όπλα και αμυντικό εξοπλισμό του 13ου-16ου αιώνα, ενώ επιτρέπεται και η πάλη. Οι μαχητές εκπαιδεύονται από επαγγελματίες προπονητές μαχητικών αθλημάτων όπως η ξιφασκία, η ιστορική ξιφασκία, η πάλη, το MMA και άλλα. Οι αγώνες συνήθως γίνονται σε Μεσαιωνικά φεστιβάλ στην Ευρώπη, ενώ η κορυφαία διοργάνωση είναι η Μάχη των Εθνών (Battle of Nations). 
Στην Ελλάδα η εκπαίδευση στις  Ιστορικές Μεσαιωνικές Μάχες ξεκίνησε από την Ομάδα μας Scholae Palatinae στις αρχές του 2018 με μαχητές που  αντιπροσωπεύουν την ύστερη Βυζαντινή περίοδο σε διεθνείς διοργανώσεις.